კორპორატიული ალბომი

Liyuan Battery Industrial Park

ლიიუანის ბატარეის ინდუსტრიული პარკი

Liyuan Battery started its work with great success

Liyuan Battery-მა მუშაობა დიდი წარმატებით დაიწყო

Liyuan battery office style

ლიიუანის ბატარეის ოფისის სტილი

Liyuan Battery Office

ლიიუანის ბატარეის ოფისი

Power Source Office

დენის წყაროს ოფისი

Liyuan Battery Culture Wall

ლიიუანის ბატარეის კულტურის კედელი

Liyuan Culture Wall

ლიიუანის კულტურის კედელი

Liyuan battery roll core area

Liyuan ბატარეის როლი core ფართობი

Liyuan battery welding area

ლიიუანის ბატარეის შედუღების ადგილი

Liyuan battery testing room

ლიიუანის ბატარეის ტესტირების ოთახი