წარმოების აღჭურვილობა

Liyuan Battery Automatic Assembly Line

Liyuan ბატარეის ავტომატური ასამბლეის ხაზი

Liyuan battery automatic pre-discharge cabinet

ლიიუანის ბატარეის ავტომატური წინასწარი გამონადენი კაბინეტი

Liyuan battery charging and dividing capacity test cabinet

ლიიუანის ბატარეის დამტენი და გამყოფი სიმძლავრის სატესტო კაბინეტი

Liyuan battery constant temperature and humidity tester

ლიიუანის ბატარეის მუდმივი ტემპერატურისა და ტენიანობის ტესტერი

Liyuan battery constant resistance tester

Liyuan ბატარეის მუდმივი წინააღმდეგობის ტესტერი

Liyuan battery precision pneumatic punching machine-3

ლიიუანის ბატარეის ზუსტი პნევმატური დარტყმის მანქანა

Liyuan Battery Automatic Plastic Forming Machine

Liyuan ბატარეის ავტომატური პლასტიკური ფორმირების მანქანა

Liyuan battery roll core area

Liyuan ბატარეის გრაგნილი მანქანა

Automatic battery assembly line

ბატარეის ავტომატური შეკრების ხაზი

Automatic battery assembly line-2

ბატარეის ავტომატური შეკრების ხაზი

Drying machine

საშრობი მანქანა

Isolated automatic vacuum oven

იზოლირებული ავტომატური ვაკუუმური ღუმელი

Liyuan battery precision pneumatic punching machine

ლიიუანის ბატარეის ზუსტი პნევმატური დარტყმის მანქანა

Liyuan battery precision pneumatic punching machine-2

ლიიუანის ბატარეის ზუსტი პნევმატური დარტყმის მანქანა

Liyuan Battery Winding Machine

Liyuan ბატარეის გრაგნილი მანქანა