გუნდის სტილი

Power Source Team

ენერგიის წყაროს გუნდი

Liyuan annual meeting style

ლიიუანის წლიური შეხვედრის სტილი

Liyuan team annual meeting style

ლიიუანის გუნდის წლიური შეხვედრის სტილი

Group photo of Liyuan team

ლიიუანის გუნდის ჯგუფური ფოტო

Group photo of Liyuan team2

ლიიუანის გუნდის ჯგუფური ფოტო

Liyuan Team Fire Drill

ლიიუანის გუნდის სახანძრო საბურღი

Liyuan team style

ლიიუანის გუნდის სტილი

Liyuan Fire Drill

ლიიუანის სახანძრო საბურღი